Контакти

Начало | Контакти

1000, София, България;
ул. Стефан Караджа 24,
ет. 2, офис 7

За консултации можете да се свържете с нас на тел.:
+359 879 815 804*

За връзка с администрацията ни - тел.:
+359 879 815 801*

/Цената на разговора е според абонаментния Ви план/

Сдружение "Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели"

БУЛСТАТ: 131278479

Съдебна регистрация: фирмено дело 4649/2004 г. на Софийския градски съд, партида 11407, ред V, том 18, стр. 75

Адрес (регистрация): гр. София, пощенски код 1000, жк. Младост 4, бл. 465, вх. 4, ет. 6, ап. 85

Адрес (управление): 1000, София, България; ул. Стефан Караджа 24, ет. 2, офис 7

МОЛ: Евгения Адърска - председател на Управителния съвет

 

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля попълнете формата за обратна връзка или се свържете с нас: