Потърсете помощ

Начало | Потърсете помощ | Диагностика, лечение

Диагностика, лечение


АПОЗ препоръчва за Вашата диагностика и лечение новата онкологична болница в София - Сити клиник Онкологичен център.

Лечебното заведение е разположено на 8 етажа и е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла магнитен резонанс, 128 Многосрезов компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT.

Внедрена и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

В Онкологичния център са обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия във всичките им разновидности.

Изградени са клиники по нуклеарна медицина, образна диагностика, обща и клинична патология, генетика, както и клиника по гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури.

Oсновен фокус на работата в Сити клиник Онкологичен център е индивидуалната грижа за пациента. Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението. Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда.

В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи.

В Сити клиник Онкологичен център съществува и подкрепяният от АПОЗ Център за немедицинска грижа, който предоставя безплатна емоционална, психологическа и социална подкрепа на пациенти с онкологични заболявания и техните близки, които ползват медицинската грижа в Сити клиник.

Сити клиник Онкологичен център е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят. Концепцията за изграждане на Онкологичния център на Сити Клиник е разработена по модел на Университетския център "МД Андерсън" в Хюстън, САЩ, който е най-добрият онкологичен център в света.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

БОЛНИЦА

ЛЕКАРИТЕ НА СИТИ КЛИНИК ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЗАПИШИ ЧАС