Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

Г

ГЕН - този участък от ДНК, в който се съдържа генетичната информация. Генът е най- малката функционална единица за наследственост. Съвкупността от всички гени в организма определя неговия генотип. Гените контролират всички биохимични реакции в организма.

ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ - изследване което може да бъде назначено за да се провери дали
даден човек има генетична обремененост за развитието на дадено злокачествено заболяване. Такъв тест се извършва само на хора с фанилна генетична обремененост. Генетичен тест се прави и на пациенти с някои форми на злокачествено заболяване за които се знае, че при определени мутации се лекуват с определени лекарства.

ГЕННА ТЕРАПИЯ - нов тип лечение при което мутиралите гени се заместват с нови,
здрави гени. Здравите гени се вкарват във вътрешността на клетката с помоща на вируси или протеини.

ГЕНОМ - ДНК от една клетка в която се съдържа цялата генетична информация за организма.

ГЕФРИР - експресно хистологично изследване. Обокновено се прилага по време на оперативно отстраняване на туморна формация. Определя по-нататъшния ход на самата опрация.

ГИНЕКОЛОГ - лекар специалист в лечението на всички болести свързани с
перодуктивните органи на жената.

ГИНЕКОЛОГ-ОНКОЛОГ - лекар специалист в лечението на злокачествените заболявания засягащи женските репродуктивни органи.

ГИНЕКОМАСТИЯ - болезнено нарстване на гърдите, понякога придружено и от втвърдяването им. Чест страничен ефект от хормоналните терапии.

ГЛИОБЛАСТОМ - злокачествен първичен тумор на мозъка.Отличава се със силна
инфилтрация в околната тъкан. Често обхваща изцяло една от голямомозъчните полусфери, а нерядко инфилтрира и противоположната полусфера на мозъка. Срезната му повърхност е пъстра - откриват се множество неправилни червени полета от кръво-изливи и обширни сиво-жълти зони от коагулационна некроза. Консистенцията му е мековата.

ГРАНУЛОЦИТИ - гранулирани , зрели бели кръвни клетки.Гранулоцитите се делят на
неутрофилни, еозинофилни и базофилни гранулоцити.

Д

ДАЛЕЧНИ МЕТАСТАЗИ - злокачествени тумори които са се формирали от клетки които са се откъснали от първичния тумор по кръвен или лимфен път са достигнали до други органи и тъкани и там са формирали други туморни формации.

ДЕБЕЛО ЧЕРВО - представлява крайната част от храносмилателния канал при човека. То се простира от илео-цекалната клапа до ануса. Дебелото черво е дълго 1,5 метра и заначително по-широко от тънкото. Състои се от следните части – възходящо, низходящо, игловидно, право и анус.

ДЕПО-ИНЖЕКЦИЯ - поставяне на лекарство посредством имплант с помоща на който
лечебната субстанция се освобождава бавно в организма (напр. един месец).

ДЕРМАТОЛОГ - лекар който е специалист в лечението на болести по кожата.

ДИАГНОЗА - точно определяне вида на заболяването на базата на симптоматиката, образни , кръвни и други тестове. Вярната и точна диагноза е условие за правилното лечение. Точното и ранно диагностициране на злокачествените заболявания води до излекуване.

ДИЛАТАЦИЯ И КЮРЕТАЖ - процедура при която се разтваря цервикалния канал на маточното тяло за да изтече от там съдържаната течност. Това е честа процедура за взимане на материал за биопсия.

ДИСЕКЦИЯ - операция при която се разделя или отстранява тъкан.

ДИСПЛАЗИЯ - патологични промени в групирането на клетките в тъканите което може дае свързано със злокачествен процес.

ДИСФАГИЯ - трудности при преглъщане и хранене.

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА КЛЕТКАТА - нормален процес през който една клетка преминава за да достигне своето пълно развитие за да изпълнява функциите си. Злокачествените клетки имат по-слабо изразена диференциация.