Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

R

RECIST - абревиатура на Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. RECIST е международно утвърдена система за оценяване на отговора от лечението на солидните тумори. Обикновено развитието на болестта се проследява с образни изследвания (ултразвук, КТ, ЯМР). Извършва се изследване непосредствено преди започване на
лечението , като се измерва най-дългия диаметър на наблюдаваната формация, а ако се
проследява група от тумори се измерват най-дългите им диаметри и се сумират (обща туморна маса). След време, на определен етап от лечението, образното изследване се повтаря и отново се извършват същите измервания. Оценяването става на базата на
промените в дължините на диаметрите и бива :
- пълен отговор от лечението – всички наблюдавани лезии са изчезнали;
-частичен отговор от лечението – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са намалели с 30% и повече процента:
- липса на отговор от лечението или прогресия на болестта – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са се увеличили с 20% или повече.
- стабилно заболяване
– дължините на диаметрите на проследяваните тумори нито са се
увеличили с 20%, нито са намалели с 30%.