Новини

Начало | Новини | НЕТ туморите са коварни и прикрити зад симптоми на други заболявания

НЕТ туморите са коварни и прикрити зад симптоми на други заболявания


Над 50% от пациентите с невроендокринен тумор (НЕТ) са неправилно диагностицирани и първоначално лекувани погрешно средно за период от пет до седем години. Екстраполираната заболеваемост и болестност от НЕТ в България, обаче, е 5,2 случая на 100 хил. души, което означава 379 пациента годишно в страната, т.е. около 350 неправилно диагностицирани.

Невроендокринните тумори се образуват най-често в червата, панкреаса и белите дробове. Някои симптоми на НЕТ - като разстройство, недостиг на въздух и топли вълни, наподобяват тези на по-безобидни заболявания, което допълнително усложнява нещата. По данни на авторитетната американска информационна база за наблюдение разпространението на заболявания, честотата и разпространението на НЕТ са се увеличили с около 500% през последните 30 години.

Символ на инициативата за популяризирането на симпотимите и диагностицирането на НЕТ е зебрата. Мотото на кампанията е вярването, че зад конския тропот не винаги се крие кон, понякога може да е зебра.