Новини

Начало | Новини | Започна първото глобално изследване, оценяващо предизвикателствата пред достъпа до здравни грижи за пациенти невроендокринни тумори (НЕТ)

Започна първото глобално изследване, оценяващо предизвикателствата пред достъпа до здравни грижи за пациенти невроендокринни тумори (НЕТ)


За да станат видими предизвикателствата пред пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ) по цял свят, Международният алианс за невроендокринни тумори (INCA), съвместно със своите 26 организации членки от 6 континента, между които и българската Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), дават старт на SCAN – международно допитване до мнението на пациентите с НЕТ и медицински специалисти от различни области..

SCAN има за цел да набере стабилни глобални данни, както и за България, за да даде отговори на ключови въпроси около това доколко са налични и достъпни в различните държави по света диагностичните и терапевтични методи за НЕТ и колко струва това на всеки пациент, живеещ с НЕТ.  

Изследването е преведено на 14 езика, един от които е и българският.

Под мотото Ние СКАНИРАМЕ! We SCAN! INCA кани пациентите с НЕТ, полагащите грижи за тях, лекари специалисти онколози, ендокринолози, гастроентеролози, патолози, специалисти по нуклеарна медицина, хирурзи, хематолози, пулмолози, радиотерапевти, психолози, както и общопрактикуващи лекари (GP) и медицински сестри, да споделят своето мнение относно предизвикателствата пред предоставянето на здравна грижа за тези пациенти и у нас.

Изследването ще очертае ситуацията в сравнителен план между отделните държави и георгафски ареали, което ще позволи на международната организация и нейните членки в отделните държави да имат сериозни аргументи, подкрепени с данни, за да поискат подобряване на грижата и еднакъв достъп за всички.

Изследването за пациенти на български език може да бъде открито тук: https://bit.ly/2kgR39O

Директен достъп до анкетата за български медицински специалисти има оттук: https://bit.ly/2lLISmc

Проучването е напълно анонимно и не регистрира никакви лични данни. То ще продължи до края на октомври 2019-та година.

Първоначалните му резултати ще бъдат разпространени на 10-ти ноември, когато е Световният ден за информиране за невроендокринни тумори - World NET Cancer Day. Данните от SCAN ще станат част от публикации в медицински издания, конференции, ще бъдат представяни в срещи с отговорни лица от здравното министерство с цел информиране за ситуацията с пациентите с НЕТ в България и търсене на решения за предизвикателствата, с които се сблъскват.

За повече информация относно SCAN, можете да посетите https://incalliance.org/scan . #wescan

#          #          #

Относно International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA) - Международен алианс за невроендокринни тумори

Международният алианс за  невроендокринни тумори (INCA) работи на глобално ниво, за да покрие нуждите от информация за пациентите, да осигури достъп до най-високите стандарти за грижа  и да подкрепи развитието на научните изследвания в областта на невроендокринните тумори и синдроми на множествена ендокринна неоплазия.  INCA е международен алианс, в който членуват 26 пациентски организации за невроендокринни тумори от 6 континента.

Прикрити зад множество различни симптоми, невроендокринните тумори са трудни за диагностициране, заради което по-голямата част от пациентите получават диагнозата късно в напреднал стадий на болестта.