Потърсете помощ

Начало | Потърсете помощ | Психологическо консултиране

Психологическо консултиране


Центърът за немедицинска грижа към Сити клиник Онкологичен център предоставя безплатна емоционална подкрепа на пациентите и техните близки, които ползват услугите на болницата.

Емоционална подкрепа за пациентите и техните близки

Психологът на онкологичния център e на разположение на пациентите и техните близки, за да им осигури психологично консултиране и емоционална подкрепа във всеки етап на болестта. Консултирането с психолог цели да подпомогне пациентите и семействата им в трудностите при справянето със заболяването. Психологичната грижа за пациентите е насочена към облекчаването на процеса на лечение, адаптирането към болестта и поддържането на високо качество на живот. 

Групи за взаимопомощ за пациенти и близки на пациентите

Групите за взаимопомощ се провеждат под ръководството на психолог или социален работник, който гарантира осигуряването на защитена среда, в която хората могат да споделят помежду си своя опит и емоционални преживявания. Групите за взаимопомощ се състоят от хора, изправени пред сходни затруднения и целят да осигурят емоционална подкрепа на всеки един свой член чрез изграждането на отношения на доверие, взаимно подпомагане и съпричастност.

ПОТЪРСИ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАПИШИ ЧАС ЗА СРЕЩА