Полезни материали и брошури

Начало | Полезни материали и брошури

Какво става с жената, която обичам? (за партньори и съпрузи)

Книжката дава информация на партньорите и съпрузите на жените с онкологични заболявания за това през какво преминават, какви са основните им притеснения и тревоги, както и как партньорите и съпрузите могат да бъдат полезни при справянето с предизвикателст