Полезни материали и брошури

Начало | Полезни материали и брошури | Имунотерапия и рак на белия дроб

Имунотерапия и рак на белия дроб


Пациентите, които се интересуват дали имунотерапията би подобрила тяхното лечение, трябва да го обсъдят с техния клиничен екип. Някои провеждащи се в момента лечения или изпитвания са за пациенти, които вече са получавали някакво първоначално лечение (хирургическа намеса, химиотерапия или радиотерапия) и при които има признаци, че техния рак на белия дроб е отново активен и се разпространява. Има и други изпитвания, включващи хора, които не са получавали никакво друго лечение. Клиничните изпитвания се провеждат внимателно и затова не всички пациенти ще бъдат подходящи за тях. Вашият клиничен екип ще може да обсъди изпитвания, които биха могли да бъдат подходящи за вас, и ако е така, как можете да участвате.