Полезни материали и брошури

Начало | Полезни материали и брошури | Наръчник за пациента с онкологично заболяване

Наръчник за пациента с онкологично заболяване


Наръчникът е разработен от специалисти по поръчка на АПОЗ и се актуализира системно, за да отразява промените в здравните и социални политики.