Потърсете помощ

Начало | Потърсете помощ | Социално консултиране

Социално консултиране


Центърът за немедицинска грижа към Сити клиник Онкологичен център предоставя безплатна емоционална и социална подкрепа на пациентите и техните близки.

Информиране за социални, здравни и трудови права

Нашият социален работник ще Ви информира и консултира за Вашите права, свързани с упражняването на труд, здравното осигуряване, социалното подпомагане, техническите помощни средства, процедурата за получаване на пенсия за намалена работоспособност (след медицинска експертиза) и др.

Нашият социален работник ще съдейства за попълването на различни документи и при необходимост ще Ви представлява пред социалната служба.

Областите на информиране и консултиране:

  • Трудови права
  • Социално и здравно осигуряване
  • Явяване пред лекарска комисия за установяване на намалена работоспособност
  • Получаване на технически помощни средства и аксесоари
  • Достъп до социални услуги в общността (центрове за социална интеграция и рехабилитация
  • Интеграционни добавки и др.

Повече информация относно правата си можете да получите и на Зелената линия към АПОЗ.