September 27, 2013

Неслучайна среща с Жени Адърска

Жени Адърска е една от жените, на които се възхищавам, казва Петя Царевска, журналист от Дарик радио. Един от добрите човеци, които съм срещала. Прескачат й се огради, въпреки че е на попрището жизнено в средата. Животът й започва отново всяка сутрин и някъде около полунощ се оставя на съня, защото всяко нещо има предел… […]

Неслучайна среща с Жени Адърска Read More »

Evgenia Adarska: From 2008 year there has not been such a severe case of cancer drugs, as now with “Afinitor”

Through 2008 година от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания направихме чудеса списъкът с лекарства, които НЗОК плаща, да се отвори и да се добавят в него всички нови препарати за рак, които медицината е измислила в желанието си да подчини това заболяване на някакъв вид контрол. That's what he told the Agency “Focus” Evgenia Adarska, Chairman of the Association

Evgenia Adarska: From 2008 year there has not been such a severe case of cancer drugs, as now with “Afinitor” Read More »

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!