Без клинична пътека за химиотерапия в проектобюджет за НЗОК 2016 г.

От няколко дни на сайта на МЗ е оповестен за публично обсъждане проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.  Вижте проекта на наредбата ТУКНасочваме вниманието Ви към липсата на КП за медикаментозно лечение на солидни тумори, което е дефинирано като амбулаторна процедура в този проект. Това означава, че ще …

Без клинична пътека за химиотерапия в проектобюджет за НЗОК 2016 г. Read More »