Program information “Victoria” through 2016 r.

The Victoria program starts in 2016. with the following schedule:

SBR– Bathroom, Karlovo

 • 18 April;
 • 3, 13, and 26 May;
 • 6, 16 and 27 June;7, 18 and 28 July; 
 • 8, 18 and 29 August;
 • 8, 19 and 30 September; 
 • 10, 20 and 31 October; 
 • 10 and 21 November;
 • 1 and 12 декември.

СБР Хисаря

 • 19 April;
 • 4, 14 and 24 May;
 • 3, 13 and 23 June;
 • 4, 14 and 25 July;
 • 4, 15 and 25 August;
 • 9 and 20 September;
 • 3, 13 and 24 October;
 • 3, 14 and 24 November;
 • 5 December.


Necessary documents:

 1. Медицинско направление (бланка на МЗ № 119), издадено от личния лекар. Име на пациента и диагноза С50.0 (to 6).
 2. Епикриза от операцията, с данни от имунохистохимия и хистология, указваща стадия на заболяването по международната класификация.
 3. Епикриза от химио- или лъчетерапия (ако има) или документ от онколог, удостоверяващ терапията в момента.
 4. PKK (to 20 дни назад), кръвна захар, липиден статус, чернодробни проби, urea, creatinine.
 5. Туморен маркер за млечна жлеза СА15-3
 6. Ехография черен дроб – to 6 месеца назад.
 7. Остеодензитометриянезадължително.

За времето на престоя ще Ви бъде издаден болничен лист.  Разходите по програма “Victoria” тази година не се покриват по клинична пътека, което налага пациентките да заплащат по 2 лева на ден медицинска застраховка. Целият престой е общо 20 лв.

If you need more information, свържете се с Любка Ангелова, координатор на програмата на тел. 0879 815 804.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!