More than 80 сестри от цялата страна участваха в Онкоакадемия за здравни специалисти

34

On 10 and 11 февруари се проведе първото издание на Онкоакадемия за професионалисти по здравни грижи (медицински сестри), организирана от АПОЗ и приятели, Българско онкологично научно дружество и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Обучението се проведе в Аджибадем Сити клиник Онкологичен център. Присъстваха 80 медицински сестри, представители на 28 специализирани здравни заведения за лечение на онкологични заболявания в страната. Програмата беше фокусирана върху най-масовия в националната статистика вид рак при мъжететози на белия дроб. Структурата на програмата беше построена върху медицински, психосоциален и организационен панел, които и занапред ще присъстват във всяко следващо издание на Онкоакадемията. Програмата е дългосрочна и всяко нейно издание ще се кредитира от БАПЗГ с оптимален брой кредитни точки. Основна тема на дискусиите беше информирането на пациента и възможността то да бъде част от официалните пълномощия на медицинската сестра. Тази тема пряко кореспондира с текущ проект на АПОЗ и приятели, финансиран от UICC и целящ разширяване на пълномощията на медицинската сестра да поднася информация на пациента в определени от лекаря граници.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!