More than 80 nurses from all over the country participated in the Oncology Academy for health professionals

34

On 10 and 11 The first edition of the Onco Academy for Healthcare Professionals was held in February (nurses), organized by APOZ and friends, Българско онкологично научно дружество и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Обучението се проведе в Аджибадем Сити клиник Онкологичен център. Присъстваха 80 nurses, представители на 28 специализирани здравни заведения за лечение на онкологични заболявания в страната. Програмата беше фокусирана върху най-масовия в националната статистика вид рак при мъжететози на белия дроб. Структурата на програмата беше построена върху медицински, психосоциален и организационен панел, които и занапред ще присъстват във всяко следващо издание на Онкоакадемията. Програмата е дългосрочна и всяко нейно издание ще се кредитира от БАПЗГ с оптимален брой кредитни точки. Основна тема на дискусиите беше информирането на пациента и възможността то да бъде част от официалните пълномощия на медицинската сестра. Тази тема пряко кореспондира с текущ проект на АПОЗ и приятели, финансиран от UICC и целящ разширяване на пълномощията на медицинската сестра да поднася информация на пациента в определени от лекаря граници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!