ВАЖНО! Пролетното издание на Онкоакадемията за медицински сестри с фокус авансирал рак на млечната жлеза

35

The Association of Cancer Patients and Friends (APOZ), Българското онкологично научно дружество (BOND) и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (BAPZG) организират пролетната сесия на

Онкоакадемия за професионалисти по здравни грижи (nurses), с фокусавансирал рак на млечната жлеза

Програмата на пролетната сесия на Онкоакадемията е разработена в трите основни модула – медицински (BOND), психосоциален (APOZ) и организационен (BAPZG) с участието на водещи онколози, психоонколози и клинични социални работници.

Събитието ще се проведе на19 и 20April 2017 r. (сряда и четвъртък) в София вХотелEXPO Best Western, this is a. Цариградско шосе 149. За тази сесия АПОЗ отново ще покрие всички разходи на участниците, които включват една нощувка, dinner, конферентни и транспортни разходи, като за транспортните разходи отново молим да бъде представена фактура за гориво (съобразно разстоянията) или билети от обществения транспорт.

Invoice details:

Association “APOZ and friends”

Булстат:131278479

Address: Sofiaжк. Youth 4, bl. 465, ent. 4, fl. 6, an. 85

MOL:Evgenia Alexandrova

Reason: Transportation costs for the Onco Academy

Акценти в програмата:

  • Нови прицелни терапевтични алтернативи в областта на авансиралия рак на гърдата
  • Проактивно менажиране на типични нежелани лекарствени реакции при пациенти на прицелно лечение за авансирал рак на гърдата – ролята на медицинската сестра
  • Подкожно приложение на моноклонални антитела
  • Биотехнологични продукти
  • Неоадювантно лечение при рака на гърдата
  • Разговорите за болестта и смъртта в клиничната практика.
  • Помагащо поведение. Основни елементи на психо-социалната подкрепа. Личностови ресурси при помагането.
  • Балинтова група

След приключването на сесията, при желание, участниците биха могли да се присъединят къмГодишната конференция по медицинска онкология, organized by BOND,която се открива на 20 април /следобед/ и се провежда в непосредствена близост до мястото на провеждане на Онкоакадемията за медицински сестри.

ВАЖНО: Организаторите на Онкоакадемията за медицински сестрине поемат разходи за Годишната конференция по медицинска онкология!

Молим участниците да носят със себе си електронните членски карти, за да им бъдат начислени точките от обучението.

ОЧАКВАМЕ ДА ПОТВЪРДИТЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ДО 1 April 2017 r. на електронна поща: apoz@oncobg.info.

For more information: Evgenia Alexandrova, tel. 0879 815 800

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!