НЕТ туморите са коварни и прикрити зад симптоми на други заболявания

Над 50% от пациентите с невроендокринен тумор (НЕТ) са неправилно диагностицирани и първоначално лекувани погрешно средно за период от пет до седем години. Екстраполираната заболеваемост и болестност от НЕТ в България, обаче, е 5,2 случая на 100 хил. души, което означава 379 пациента годишно в страната, т.е. около 350 неправилно диагностицирани. Невроендокринните тумори се образуват …

НЕТ туморите са коварни и прикрити зад симптоми на други заболявания Read More »