The number of patients is decreasing, the cost of oncology is increasing

59

The number of patients is decreasing, and the cost of chemotherapy is increasing. At the same time, the provision of comprehensive care for people with cancer remains a myth. Това показват анализът за 2018 r. на „Индекс на болниците“. Той е направен на база данните на НЗОК за дейността на лечебните заведения в тази област през изминалата година.

Total 42 болници и онкологични центрове са участвали в лечението на пациентите с онкологични заболявания. Химиотерапия се е извършвала в 38 от тях срещу 41 through 2018 r. Patients, които с а преминали през химиотерапия са били 31022 срещу 31878 за предходната година. Броят на пациентите в тях варира от под 20 до над 1000. Една от причините за тази диспропорция е откриването на нови центрове, които тепърва ще привличат пациенти.

Въпреки минималното намаление на броя на лечебните заведения и на пациентите в тях, разходите на здравната каса за медикаменти са се увеличили. From 327 million. BGN. for 2018 r. те са достигнали 415.713 million. BGN. през миналата. Повишила се е и средната стойност на химиотерапията на пациент за годината – от 10 257 BGN. through 2017 r. on 13 400 BGN. през миналата година. Най-голяма разлика спрямо средната цена на химиотерапия отново е в онкохематологията. Така например в СБАЛХЗ средната стойност на терапията за година е била 22 222 BGN. С по-висок разход за химиотерапия от средния също така са КОЦ-Пловдив, УМБАЛ „Дева Мария“, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“ и др.

Продължава да се наблюдава и тенденцията за наличието на няколко пъти по-ниски курсове на лечение. Така например в УМБАЛ „Ст. Киркович“ в Ст. Загора средната стойност на терапията на пациент за година е 1468 BGN, а в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – 5334 BGN. On 822 BGN. възлиза средната цена на опаковка, която е била използвана за химиотерапия през миналата година, като броят на употребените флакони е 505 334. Причините за увеличаването на разходите за химиотерапия са различни. Една от основните е навлизането на нови терапии, които повишават себестойността на терапията. Успоредно с това обаче продължават да съществуват и редица нерешени проблеми, които според специалистите немотивирано повишават разходите. Сред тях са остатъчните количества при химиотерапия, които се изхвърлят от лечебните заведения, съмненията доколко се извършва генетично типизиране при назначаването на персонализирани терапии и се спазват фармакотерапевтичните ръководства.

Почти без промяна е картината в страната при лъчелечението. През изминалата година от всички 42 лечебни заведения този вид терапия осъществяват 20 срещу 21 through 2017 r. Броят на пациентите, които са се получили лъчетерапия през 2018 r. са били 15 204 срещу 15 601 през предходната година.

Повишава се оказването на последващо наблюдение на пациентите. From 30 броят на лечебните заведения, които осъществяват тази услуга за година нараства на 33. Patients, които са били наблюдавани в тях пък достига 74 587.

За съжаление няма подобно положително развитие при палиативните грижи, които формират последната част от комплексната услуга при онкологичните заболявания. Едва 2 151 души са получили палиативни грижи, платени от здравната каса през миналата година срещу 2 181 through 2017 r. Броят на лечебните заведения, които са предоставяли услугата през миналата година е бил 19 срещу 20 through 2017 r. Реално обаче са функционирали още по-малко лечебни заведения, защото в 10 от тях за цялата година са били обгрижени по-малко от 50 patients, а ежегодно нужда от подобни услуги в страната имат над 17 000 souls.

Къде колко пациенти са били лекувани от онкологични заболявания през 2018 r. може да видите ТУК.

Индекс на болниците е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъли специализирания сайт clinica.bg. Той бе създаден през миналата година. Целта му е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!