Започна първото глобално изследване, оценяващо предизвикателствата пред достъпа до здравни грижи за пациенти невроендокринни тумори (НЕТ)

За да станат видими предизвикателствата пред пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ) по цял свят, Международният алианс за невроендокринни тумори (INCA), съвместно със своите 26 организации членки от 6 континента, между които и българската Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), дават старт на SCAN – международно допитване до мнението на пациентите с НЕТ и медицински специалисти от различни области.. SCAN има …

Започна първото глобално изследване, оценяващо предизвикателствата пред достъпа до здравни грижи за пациенти невроендокринни тумори (НЕТ) Read More »