Hospice “Vita” – for aftercare, pain control and palliative care

initiatives__e407eb8177f9173d5a260fb47c98233b

Стартира работа новият ХосписВИТА. This is a medical institution, в което медицински и други разнообразни специалисти се грижат за хора с увреждания, хронично болни, лица със слединсултни състояния и за терминално болни пациенти. Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, здравни грижи от всякакъв характер, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Медицинското заведение предлага също възможност за престой при долекуване на различни медицински състояния, както и извършване на всякакви диагностични и терапевтични процедури.

Ежедневно с пациентите работи рехабилитатор, който изгражда отделна програма за всеки пациент, съобразно с неговите индивидуални потребности. Специалистите от Хоспис ВИТА предоставят помощ на болните при снабдяването им с медикаменти, уреди и пособия, необходими за подпомагане на тяхното състояние. Има възможност за обучение на пациентите и на семействата им с цел осигуряване на максимален комфорт при реализиране на избраната от тях форма на лечение.

Хоспис ВИТА предлага и Дневен стационар, който е много подходящ за хора, които искат да прекарат деня в лечебното заведение, а вечер да се прибират вкъщи при близките си.

Хосписът се намира на адрес: Sofia, кв. „Оборище“, ул. „Драговица“ 9 в нови, прекрасно оборудвани помещения, които са непосредствено надДКЦ ВИТА База 1.  В стационара има 14 болнични легла, разположени в 5 стаи с по 2 легла и 4 стаи с по 1 легло. Всички стаи имат собствен санитарен възел.

По време на престоя в Хоспис ВИТА, на разположение на пациентите 24 часа в денонощието е осигурен медицински персонал. Болните имат възможност за консултации, прегледи и изследвания от специалистите на ДКЦ ВИТА на място при нужда.


Желаещите да постъпят в Хоспис ВИТА, съответно техните родители, relatives, настойници или попечители попълват, подписват и представят на Управителя следните документи:

  • документ за самоличност / за справка /
  • договор за хоспитализация по образец, утвърден от Управителя;
  • декларация за информирано съгласие;
  • придружаваща медицинска документация;


Хоспис ВИТА Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднина грижите, които заслужават. Можете да се свържете с нас на тел. 02/45 222 45 или на 0888/25 65 92, където ще получите отговори на всички въпроси.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Пакетът включва изпълнение на поддържащо лечение, медицинско наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в тежко общо състояниекойто е ориентиран за време и място, движи се с придружител и се нуждае от помощ за личните си и хигиенните си нужди.

Това не е включва цената на изследванията, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя.

Цени за:

 5 дневен пакет – 340,00 BGN.
10 дневен пакет – 640.00 BGN.
15 дневен пакет – 960,00 BGN.
30 дневен пакет – 1920,00 BGN.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!