NEW PROJECT OF APOZ: Quality of life in oncology: measuring it, which matters to cancer patients and cancer survivors in Europe

Screenshot 2024-01-29 at 18.46.30

From the beginning of 2023 r. APOZ participates as a partner in the project "Quality of life in oncology: measuring it, that matters to cancer patients and cancer survivors in Europe', referred to as EUonQoL for short. The project is financed by the Program “Horizon Europe” of the European Union will last four years.

Целта на EUonQoL е да създаде нов унифициран инструмент за измерване на качеството на живот на онкологичните пациенти и на хората, преживели рак, който да е изцяло съобразен с техните нужди. Така проектът ще допринесе за инициативите на ЕС срещу рака, които включват като основен стълб подобряването и запазването на качеството на живот на пациентите.

С участието на голям европейски консорциум от изследователски институции, онкологични центрове, научни, професионални и пациентски организации, EUonQoL ще създаде инструмент с наименованието EUonQoL-Kitнабор от въпросници, специално предназначени за самооценка на качеството на живот в различни фази на заболяването, характеризиращ се със следните иновативни характеристики:

  • Разработен съвместно с пациенти и заинтересовани страни;
  • Съобразен със здравословното състояние на пациентите;
  • Наличен на няколко европейски езика;
  • Дигитално администриран.

Мултидисциплинарен изследователски екип с богат опит в разработването на инструменти за самооценка ще идентифицира пропуските и ще установи всички измерения на качеството на живот, които са приложими от гледна точка на пациентите, клиницистите и общество.

EUonQoL-Kit ще бъде валидиран в пилотно проучване чрез използването на цифрови данни, събрани от широка европейска извадка от пациенти на различни етапи от лечение на рака.

Създаденият инструмент ще бъде приложим в бъдещи периодични проучвания за оценка на въздействието на политики, програми и интервенции.

Научете повече за проекта и консорциума, който го реализира, on https://www.euonqol.eu/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!