ABC Академия

Начало | ABC Академия

АПОЗ и приятели изпълнява едногодишен проект под надслов ABC Пациентска академия, финансиран от Световната организация за глобален контрол на рака (UICC) и фокусиран върху обучението на пациентки с авансирал рак на млечната жлеза. Партньори по изпълнението на проекта са Българско онкологично научно дружество (БОНД) и асоциацията на специалистите по здравни грижи (БАСПЗГ).

Основната цел на този проект е методично да изгражда устойчиво разбиране у пациента за процеса/пътя на лечение и неговата/нейната роля в него (напр. важността на придържането към лечение) по пътя на колаборацията с медицински сестри и онколози, с помощта на медиатори от пациентската организация

По-конкретно:

 • по-добро разбиране на личното отговорно поведение и психологическото състояние по време на лечебния процес (изграждане на система за управление и насърчаване на придържането към лечение и докладване на нежелани странични реакции), което да подпомогне медицинския екип в процеса на лечение
 • да подобри диалога лекар-пациент – да се затвори пропастта в общуването, резултат от ограниченото време на лекарите, като се дадат правомощия на мед. сестрите да обучават пациентите и участват в навигирането на пациентите по пътя на справяне с болестта
 • да създаде устойчив механизъм за мониторинг на нужните на пациентите, който да послужи за подобряване на грижата за ABC пациентите в съответното онкологично отделение или за отправна точка при взимане на решения на регулаторно ниво;

Нашите цели и усилия  винаги са били насочени към подобряване на грижата за пациентите! 

НАПРАВЛЯВАЙ СВОЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ е помагало за жени с метастазирал рак на гърдата и спомага за разбирането на заболяването и неговото лечение.

ДА ПРОДЪЛЖИМ НАПРЕД ЗАЕДНО е помагало за хората, които се грижат за жени с метастазирал рак на гърдата

 

ПОПИТАЙТЕ ЗА АВС АКАДЕМИЯ

Списък на специализираните болници, в които се провежда академията: 

 • Сити Клиник Онкологичен център
 • СБАЛ по онкология
 • УМБАЛ Царица Йоанна
 • МБАЛ Токуда
 • МБАЛ Св. Иван Рилски
 • ВМА
 • КОЦ Пловдив / I ВО 
 • КОЦ Пловдив / II ВО
 • КОЦ Пловдив / III ВО

 


UICC БОНД БАСПЗГ Сестрите от програмата