Иновации

Начало | Иновации | Хоспис "Вита" - за долекуване, контрол на болката и палиативни грижи

Хоспис "Вита" - за долекуване, контрол на болката и палиативни грижи


Стартира работа новият Хоспис ВИТА. Това е лечебно заведение, в което медицински и други разнообразни специалисти се грижат за хора с увреждания, хронично болни, лица със слединсултни състояния и  за терминално болни пациенти. Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, здравни грижи от всякакъв характер, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Медицинското заведение предлага също възможност за престой при долекуване на различни медицински състояния, както и извършване на всякакви диагностични и терапевтични процедури.

Ежедневно с пациентите работи рехабилитатор, който изгражда отделна програма за всеки пациент, съобразно с неговите индивидуални потребности. Специалистите от Хоспис ВИТА предоставят помощ на болните при снабдяването им с медикаменти, уреди и пособия, необходими за подпомагане на тяхното състояние. Има възможност за обучение на пациентите и на семействата им с цел осигуряване на максимален комфорт при реализиране на избраната от тях форма на лечение. 

Хоспис ВИТА  предлага и Дневен стационар, който е много подходящ за хора, които искат да прекарат деня в лечебното заведение, а вечер да се прибират вкъщи при близките си.

Хосписът се намира на адрес: София, кв. „Оборище“, ул. „Драговица“ 9 в нови, прекрасно оборудвани помещения, които са непосредствено над ДКЦ ВИТА База 1.  В стационара има 14 болнични легла, разположени в 5 стаи с по 2 легла и 4 стаи с по 1 легло. Всички стаи имат собствен санитарен възел.

По време на престоя в Хоспис ВИТА, на  разположение на пациентите 24 часа в денонощието е осигурен медицински персонал. Болните имат възможност за консултации, прегледи и изследвания от специалистите на ДКЦ ВИТА на място при нужда.


Желаещите да постъпят в Хоспис ВИТА, съответно техните родители, роднини, настойници или попечители попълват, подписват и представят на Управителя следните документи:

  • документ за самоличност / за справка /
  • договор за хоспитализация по образец, утвърден от Управителя;
  • декларация за информирано съгласие;
  • придружаваща медицинска документация;


Хоспис ВИТА Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднина грижите, които заслужават. Можете да се свържете с нас на тел. 02/45 222 45 или на 0888/25 65 92, където ще получите отговори на всички въпроси.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Пакетът включва изпълнение на поддържащо лечение, медицинско наблюдение, рехабилитация и обгрижване на пациент в тежко общо състояние, който е ориентиран за време и място, движи се с придружител и се нуждае от помощ за личните си и хигиенните си нужди. 

Това не е включва цената на изследванията, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя.

Цени за:

 5 дневен пакет  - 340,00 лв.
10 дневен пакет - 640.00 лв.
15 дневен пакет - 960,00 лв.
30 дневен пакет  - 1920,00 лв.