Постижения

Начало | За нас | Постижения

Увеличаване на квотите на повечето лекарствени продукти, произвеждани от компании, членове на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични компании за лечение на онкологични заболявания

Повече от 10 години АПОЗ работи за повишаването на благосъстоянието на пациентите в България.

Сред основните постижения на АПОЗ са:

 • Продължаване  на пациентски политики - лекарствата за онкоболни да бъдат реимбурсирани и заплащани от НЗОК. 
   
 • Стимулиране на пациентите да участват в клинични проучвания на иновативни лекарства - промяна в предразсъдъците по отношение на изпитванията със самите пациенти и с техните близки, както и с предразсъдъците в общественото пространство и в медиите.
   
 • Регулярно повдигане на важни въпроси, свързани с лечението на пациентите, чрез форуми за медиите. 
   
 • Работа с ръководството на Националната здравно-осигурителна каса - дирекции “Лекарствена политика”, “Извънболнична помощ” и “Болнична помощ” за осигуряване на качествена медицинска помощ на пациентите.
   
 • Подпомагане за консултации при специалисти на онкологично болни и оказване на помощ при навременното снабдяване с лекарства на пациенти.
   
 • Участие  в консултациите по изготвянето на нормативни и поднормативни документи.