Права на пациента

Начало | Права на пациента | Социални права

Социални права


Защита от уволнение

В чл.333, ал.1, т.3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. Онкологичните попадат в тази наредба.

Права на пациенти с намалена работоспособност от 50% до 70%

 • Месечна добавка за транспорт. Правото се ползва, ако не се ползва карта за градски транспорт от общината. Помощта се изплаща ежемесечно. Необходими документи, които се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес: молба-декларация, лична карта и ТЕЛК.
 • Право на безплатна винетка. Получава се, ако колата е на името на пациента или е съсобствена със съпруг/ а и е с двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). Необходими документи: молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.

Права на пациенти с намалена работоспособност от 71% до 90%

 • Месечна добавка за транспорт. Правото се ползва, ако не се ползва карта за градски транспорт от общината. Помощта се изплаща ежемесечно. Необходими документи, които се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес: молба-декларация, лична карта и ТЕЛК.
 • Две пътувания годишно (отиване и връщане) с БДЖ. Подава се молба- декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, откъдето се издава удостоверение, което важи, докато изтече ТЕЛК. Удостоверението се представя на касите на БДЖ, където отбелязват пътуванията.
 • Право на безплатна винетка. Получава се, ако колата е на името на пациента или е съсобствена със съпруг/ а и е с двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). Необходими документи: молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.

Права на пациента с намалена работоспособност над 95%

 • Добавка за балнеолечение до 195 лв. (с придружител до 390 лв.) Помощта се получава веднъж годишно, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до 195 лв., но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. Необходими документи: молба-декларация, лична карта, ТЕЛК, социална оценка, оригинални фактури за пациента и за придружителя. Подават се в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
 • Месечна добавка за транспорт. Правото се ползва, ако не се ползва карта за градски транспорт от общината. Помощта се изплаща ежемесечно. Необходими документи, които се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес: молба-декларация, лична карта и ТЕЛК.
 • 2 пътувания годишно (отиване и връщане) с БДЖ. Важи и за придружителя. Подава се молба-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, откъдето се издава удостоверение. То важи, докато изтече ТЕЛК. Удостоверението се представя на касите на БДЖ, където отбелязват пътуванията.
 • Месечна добавка за телефон. Добавката се ползва при условие, че лицата не ползват преференции за тези услуги на друго правно основание. Необходими документи: молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.
 • Месечна добавка за лекарства. Необходими документи: молба- декларация, лична карта, ТЕЛК, удостоверение от личния лекар за частично платени лекарства и рецептурна книжка.
 • Право на безплатна винетка. Получава се, ако колата е на името на пациента или е съсобствена със съпруг/ а и е с двигател до 2000 куб. см. (160 к. с.). Необходими документи: молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.
 • Целева помощ за преустройство на жилище. Отпуска се само на пациенти, които се придвижват с инвалидна количка. Има доходен критерий. Необходими документи, които се подават в Дирекция «Социално подпомагане: молба-декларация, фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; лична карта.