News

Доплащане наАримидекс

Заради многобройните въпроси постъпили при нас, по повод доплащането на Аримидексотговаряме. From 15 September 2015 r. в позитивният лекарствен списък на НЗОК влезе

Умирай лесно

Сините очи на млада жена, нелепо загинала заради късно дошла линейка, гледат от телевизора и вестниците в дните след изборите. Явно заради резултатите от вота

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!