Временна нетрудоспособност

Болничен лист е необходим, когато сте временно нетрудоспособни и не можете да изпълнявате трудовите си задължения: в процеса на доказване на диагнозата, както и при лечение в чужбина. За да получите болничен, трябва да сте внасяли редовно осигуровки за рисковете общо заболяване и майчинство, трудова злополука и професионална болест.

Болничният лист  се издава за периода от първия ден на заболяването Ви докато се  възстановите или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

Кой може да Ви издаде болничен лист?

Болничен лист може да Ви бъде издаден от лекуващия Ви лекар или лекарска консултативна комисия (ЛКК).Продължаването на болничния след 180 непрекъснати дни поради общо заболяване се извършва от ЛКК след разрешението на ТЕЛК.

Каква е процедурата за издаване на болничен лист ?

В процеса на доказване на онкологично заболяване вероятно ще се срещнете с различни специалисти. Ще Ви бъдат направени различни изследвания, включително е възможно да бъдете приети в болница.

Лекарят може еднолично да издаде болничен лист за цялото време на лечение. В случаите, когато след болнично лечение се нуждаете и от домашно лечение, при изписването ще Ви бъде издаден болничен лист от лекарска консултативна комисия, в който се включват дните за болничното лечение (вкл. денят на изписването), както и не повече от 30 дни за домашно лечение.

Задължително е да представите болничния лист пред работодателя си до 2 работни дни. Има вариант и лекарят Ви служебно да изпрати болничния, но само ако заявяте писмено, че нямате възможност да го представя.

Срокове на временната нетрудоспособност (т. нар. „болничен“)

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ми го е издал:

  • Лекар, включително личният лекар, може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година.
  • Лекарската консултативна комисия (ЛКК) – ако и след 14 дни продължавате да не сте работоспособни, трябва да се обърнете към комисия. Тя може да Ви разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализирано медицинско лечение у дома).
  • ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност; както и когато сте ползвали 180 дни непрекъснат болничен или 360 календарни дни в рамките на 2 предходни години и годината на лекуване. 

Какво следва след като получите болничен лист?

Придобивате право на отпуск и на парично обезщетение за временна неработоспособност.  Длъжни сте в срок до 2 работни дни да представите болничния лист на работодателя си. Ако държите да се върнете на работа преди изтичане на срока на болничния, трябва да поискате от лекаря си да прекрати отпуска, като изпрати до работодателя Ви уведомление за прекратяване на отпуска по болест. Важно е да знаете, че неработните дни и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват отпуска Ви по болест. Ако работите на няколко места е необходимо лекарят Ви да Ви издаде няколко копия на болничния лист за всеки един от работодателите Ви.

На практика ако сте пациент на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, за времето, в което сте на химиотерапия или лъчелечение Вие имате право на болничен. В болницата има специалицирана лекарска консултативна комисия, която ще Ви издаде болничен лист за престоя Ви в болницата (обикновено 3 дни в Клиниката по медицинска онкология“) и за 30 дни домашно лечение до следващата Ви химиотерапия. И така до края на лечението Ви с химиотерапия, ако то е в рамките на 6 месеца.

Ако сте на лъчелечение, ще получите болничен лист за периода, в който идвате в Клиниката по лъчелечение, както и за 30 дни след това.

Ако лечението Ви продължава и след 180 дни непрекъснат болничен (тоест 6 месеца), можете да поискате удължаване на болничния си, но това се разрешава от ТЕЛК. За целта е необходимо да поискате от лекуващия Ви лекар протокол за удължаване на временната нетрудоспособност, който да представите в Регионалната картотека на ТЕЛК по постоянен адрес (обикновето това е най-голямата болница в общинския град или специализираната държавна болница по онкология в София).

Ще получите писмо, в което ще бъдат поискани от Вас различни изследвания и документи, както и ще бъде определена дата за явяване пред ТЕЛК. Важен документ е т.нар. „производствена характеристика“, която се изготвя от работодателя Ви – помолете да Ви я подготвят още, когато подавате документи за удължаване на болничния, защото изготвянето й отнема време.

След явяването на ТЕЛК, комисията ще Ви разреши удължаването на болничния. Решението за продължаване на временна нетрудоспособност от ТЕЛК след 6-ия месец можете да представите на личния си лекар, който да Ви представи на ЛКК по местоживеене и да получавате болничните си след шестте месеца от ЛКК по местоживеене. ТЕЛК може да разреши ползването на болничен след шестте месеца непрекъснат болничен в рамките на още 6 месеца, но разделено на 3 пъти (3х2 месеца). За всяко удължаване на болничния от ТЕЛК е необходимо ново подаване на документи в картотеката (тоест на всеки 2 месеца при необходимост).

Важно е да знаете, че за заболявания, за които ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50% и над 50 % намалена работоспособност, НЕ се издава болничен лист за временна неработоспособност. Има изключение и то се отнася пряко за хората с онкологични заболявания: изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване. Това означава, че ако сте на работа, въпреки решението на ТЕЛК за онкологично заболяване, и пенсията, която получавате, имате право на болничен лист при провеждане на химиотерапия или друг вид лечение, или интервенция, но само ако има прогресия в основното заболяване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!