Полезно

Фундаментални права на пациента

Като български гражданин имате конституционно право да се ползвате от медицинско обслужване, което може да е и безплатно при определени от закона случаи. То не

Химиотерапия

В химиотерапията, или както е по-правилно да се казва: медицинската онкология се използват лекарства от всички фармакологични класове, за да се получи контрол върху онкологичното заболяване. Тя

Симптоми на раковото заболяване

Кои са основните симптоми и признаци на раковото заболяване?Необяснимо отслабване: Болшинството хора болни от рак губят тегло в определен период от болестта. Необяснимото отслабване с 4–5

Какво представлява ракът, видове рак

Какво представлява ракът? Тялото е изградено от множество и различни видове клетки. Нормално, те растат, делят се и след известно време умират. Понякога, клетките мутират (променят се) и

Проследяване

Проследяването на пациенти с онкологично заболяване се състои в провеждане на периодични контролни прегледи и изследвания, специфични за всяка локализация. Лекуващият лекар-онколог информира пациента и близките

Диагностика, лечение

Диагноза Диагнозата се установява, чрез редица изследвания – образни изследвания, хистологични изследвания и туморни маркери. Образни изследвания Когато се наложи да правите такива изследвания е важно

Социални права

Защита от уволнение В чл.333, ал.1, т.3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11

Пенсия за инвалидност

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност? Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или

Трудоустрояване

Трудоустрояването е задължение на работодателя при наличието на онкологично заболяване. Целта на трудоустрояването е да се осигури подходяща за здравословното Ви състояние работа по предписание

ТЕЛК

Явяването пред ТЕЛК е възможно, когато сте били в непрекъснат болничен 180 календарни дни. Не е задължително да сте били в болничен, обаче, за да

Временна нетрудоспособност

Болничен лист е необходим, когато сте временно нетрудоспособни и не можете да изпълнявате трудовите си задължения: в процеса на доказване на диагнозата, както и при

Здравно осигуряване

Здравноосигурителна вноска Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40 както следва: 3,2% за сметка на осигуреното лице

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!