Евгения Адърска: Милост за болните от рак

Следя със свито сърце полемиките, целящи обществен консенсус по отношение на лекарствата за онкологичноболни.  Вече 10 години. Честотата им може да се сравни с тази на преваляванията в Лондон.  Т.е. почти непрекъснати…  Всяка нова е все по-разгорещена и все по – гръмогласна. Защитници от всякакъв род и порода, защитават на на глас правото на болните […]

Евгения Адърска: Милост за болните от рак Read More »