Жени Адърска, която се остави на рака и го победи

Октомври преваля. Сякаш тази година не беше толкова “розов”, колкото през последните няколко… Чак ми нагарчаше на моменти, честно казано… Особено като вдигнат лозунгите – ни в клин, ни в ръкав – хора, които нямат представа за какво става дума, но подушват … разни неща…, за които не ми се говори. Та, розов или не […]

Жени Адърска, която се остави на рака и го победи Read More »