Евгения Адърска: Онкотерапията у нас вече не е компромис

Хората ходят в чужбина заради доброто отношение, казва Евгения Адърска, ръководител на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания – Г-жо Адърска, от позицията на 16-годишния ви опит по проблемите на онкопациентите как приемате новите високотехнологични онкоцентрове? – Позитивна съм към всяко нововъведение в онкологията – най-динамично развиващата се част на медицината. Фактът, че държавата се […]

Евгения Адърска: Онкотерапията у нас вече не е компромис Read More »