Биомаркерите в онкологията – при диагностика, лечение и проследяване

Биомаркерите са ключови в решението за последващото лечение, особено при онкологични заболявания. Биомаркерите могат да бъдат извлечени и анализирани от различни биологични материали като кръв, урина, слюнка както и различни тъкани, включително и туморна тъкан. Туморните маркери в онкологията могат да са различни видове РНК молекули, протеини, клетъчни метаболити и органични материали, както и различни […]

Биомаркерите в онкологията – при диагностика, лечение и проследяване Read More »