Продължава инициативата “Спри и се прегледай”

По проект “СПРИ и се прегледай” са изпратени 400 000 покани за безплатни скринингови прегледи за трите вида скринингови изследвания. Към началото на септември процентът на хората, отзовали се на поканите си, е едва 2,6%. “Ниската отзоваемост на поканите може да намери своето обяснение в три основни фактора – страхът, ограничената информация и безотговорното отношение […]

Продължава инициативата “Спри и се прегледай” Read More »