ABC академия – обучение на пациенти с напреднал рак на гърдата за по-качествено придържане към лечение

11

В България ракът на гърдата представлява над 25% от всички нови случаи на рак при жени от всички възрасти и е на трето място по смъртност. Поради сложността и тревожния характер на диагнозата, пациентите могат имат съпротиви при обработването на информация относно възможностите за лечение, тъй като консултациите с техните лекари често са недостатъчни.

Медицинските сестри могат да действат като носител на надеждна информация за пациентите с метастатичен рак на гърдата. За да подкрепи пациентите с рак на гърдата в напреднал стадий да участват активно в собственото си лечение, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели стартира Академията за пациенти ABC. Чрез ангажирането на медицински сестри и обучението на пациентите, онези, които се възползват от тази програма, могат да вземат информирани решения и придържат по-добре към лечението.

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ)  е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да промени отношението на обществото към рака и приемането на болестта, да се застъпва за правата на пациентите и да работи за увеличаване на достъпа до качествено и достъпно лечение.

Инициативата

 

През 2015 г. АПОЗ получи грант за SPARC MBC Challenge за реализиране на ABC Patient Academy.

През първите три месеца на програмата бяха изготвени обучителни материали за медицинските сестри, както и образователни материали за пациенти с напреднал рак на гърдата. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българското онкологично дружество бяха ключови партньори в различни елементи на проекта. Българското онкологично дружество направи преглед на обучителни и образователни материали за коректност и качество, а Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи представи гледната точка за ролята на медицинската сестра в подпомагането на пациента да участва активно в лечението.

Медицинските сестри, обучени от АПОЗ, бяха оборудвани да предоставят подходяща и точна информация на пациентите с напреднал рак на гърдата, лекувани в съответните им центрове за лечение на рак.

Въздействие

 

АПОЗ отчете успешно обучени 95 медицински сестри от 30 онкологични центъра в България, които достигнаха до над 450 пациенти с напреднал рак на гърдата през първата година от проекта. Медицинските сестри осигуряваха средно 40 консултации на месец в цялата страна. 86% от пациентите са изразили по-ниски нива на тревожност след взаимодействие с медицинските сестри.

Според оценката на медицинските сестри, само 15% от пациентите са разбрали резултата от заболяването си и предложените възможности за лечение, преди да влязат в програмата. До края на програмата 81% от записаните пациенти съобщават, че имат по-добро разбиране за своето заболяване и възможности за лечение.

Резултатите от този проект демонстрират важната роля, която медицинските сестри могат да играят в грижите за пациентите с напреднал рак на гърдата. В този случай медицинските сестри се превръщат в достоверени информатори, с които пациентите разговарят открито за заболяването си, последиците и състоянието си.


НАРЪЧНИК ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА РАБОТА С ПАЦИЕНТИ С НАПРЕДНАЛ РМЖ 

ПОМАГАЛО ЗА ЖЕНИ С МЕТАСТАТИЧЕН РАК НА ГЪРДАТА

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!