ECPC: Проучване за храненето при пациенти с онкологични заболявания (2016).

Въведение: защо се поставя акцент върху храненето в онкологията? Храненето е основен аспект на терапевтичния курс за пациенти с рак. То благоприятства терапевтичния курс, като допринася за подобряване на физическото състояние на пациента и му позволява да се подложи на лечение и по-добре да понесе неговите негативни последствия, а в по-широк смисъл — помага на […]

ECPC: Проучване за храненето при пациенти с онкологични заболявания (2016). Read More »