Онкоболни от Турция може да се лекуват в болница в София

20

В България се създава възможност за цялостна и авангардна терапия, казва проф. Асен Дудов, медицински директор на “Сити клиник – онкологичен център”

Проф. Дудов, на какво ниво е медицинската онкология у нас спрямо това в ЕС? Може ли да се твърди, че пациентът тук получава това, което би получил в Германия например?

Като познания и терапевтични възможности медицинската онкология в България определено се доближава до най-високите европейски и световни стандарти. Разбира се, идват въпросите за диагностичните възможности, както и за някои видове лечение, свързани с необходимостта от най-съвременна апаратура. В този смисъл чисто медицинската онкология (химиотерапия) на солидните тумори е на много високо ниво, но досега имаше затруднения в оптималната диагностика и съпътстващото или последващото лъчево или нуклеарно лечение.

В Германия за кратко време и на едно място се извършва бърза и ефективна диагностика на злокачествените тумори. В кратки срокове пациентът се разглежда от онкологична комисия, която у нас се нарича туморен борд. След това се започва лечение с химиотерапия, лъчелечение или комбинация от двете. Това е огромно предимство, тъй като именно навременното лечение гарантира по-добри резултати. За да започне то обаче, е необходима перфектна навременна диагностика във всичките й аспекти. Това важи от обикновеното рентгеново изследване през компютърната томография, SPEKT/CT други сцинтиграфски изследвания, позитронно емисионна томография (PET/CT) и др.

Какво липсва в организацията и терапевтичните ръководства у нас, за да сме на най-високо ниво?

Терапевтичните ръководства по медицинска онкология или, както е прието да се наричат – фармако-терапевтични ръководства (ФТР), сa изключителен успех в българската медицина.

Решението да има такива задължителни документи стандартизира грижата, както за раково болните в страната, така и за лечението в различните други специалности. Все още много специалности не са предали за разглеждане техните проекти на ФТР. Нашето ръководство е предадено и прието на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Проектът беше изработен от Българското онкологично научно дружество (БОНД) на базата на т. нар. златни стандарти, приети от ESMO (Европейско общество по медицинска онкология) и ASCO (Американско общество за клинична онкология). Техните препоръки в работата бяха отчетени и в нашите ръководства, както и в проекта, който предадохме на НСЦРЛП. След работа в посочения съвет ръководството беше прието, след което беше публикувано на сайта на съвета и вече е задължителен елемент от лечението. В този смисъл, терапевтичното ръководство по медицинска онкология е най-съвременно и пълноценно. Към комисията ще се подават ежегодни актуализации.

Защо при разписани отлични правила за лечение и регистрирани представители на основните фармакологични класове все още липсват достатъчно добри резултати?

На първо място причина за това е разкъсването на диагностиката в различни лечебни заведения. И сега сме свидетели как на повечето места се разпращат пациенти на принципа: “Отиди там да ти проверят сърцето”, “Направи скенер или PET/CT в тази или тази болница” и др. Това демотивира и болните, и персонала, води до хаотично движение на пациенти между различни лечебни заведения. Често интерпретацията е от персонал, който не е специализиран в онкологията и болният получава неадекватни, а понякога дори безумни съвети, с най-добри намерения. Неслучайно “диригентът” на диагностиката, лечението и проследяването на раковоболните в цивилизования свят е медицинският онколог (химиотерапевт). Тази смяна на ролите у нас за съжаление изиграва лоша шега и на пациенти, и на персонал. Докато няма ясни правила, които безпрекословно да се спазват, и затворен цикъл на лечение на едно място, винаги ще се привнася “шум в системата”. Този шум обаче за някои може да бъде фатален поради разкъсването на метода.

Липсата на изучаване на медицинска онкология по време на обучението по медицина също изиграва безкрайно лоша шега! Много колеги завършват, след това специализират, но остават с недостатъчни познания или напълно липсващи такива. Те стават прекрасни специалисти в своята област, но срещата им с онкоболни често е свързана с не много ясни представи къде да бъдат насочени. Това обаче не е тяхна вина, а е дълбоко погрешната система на обучение по медицина у нас. В Европа и Северна Америка хората боледуват и загиват най-често по 2 причини – съдови болести (инфаркти, инсулти) и рак. За да не се изучава ракът като втора причина за смърт при човека, е явно, че има груби пропуски. Това е причината някои специалности да приемат, че могат да правят химиотерапия, което е толкова абсурдно, колкото и ако химиотерапевтите решат да оперират. Така че ние имаме добри терапевтични ръководства, но нямаме спазвана от всички ефективна доктрина. На повечето места липсва комплексност на диагностиката и лечението.

В сряда се открива онкологичната част на “Сити клиник”. Защо се заехте да я оглавите – какво повече има там?

Преминаването ми на работа в “Сити клиник – Онкологичен център” беше едно голямо предизвикателство, каквото рядко съм имал. След 23 г. работа в бившия Столичен онкологичен диспансер и 5 г. в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” дойде предложението за работа в среда, напълно отговаряща на представите за най-съвременно онкологично лечение, диагностика и проследяване със супер модерни и невиждани досега в България възможности. Това ме ангажира така силно, защото всеки, който ме познава, знае, че основното в моя живот е модерното и с разбиране лечение в областта на медицинската онкология. В тази уникална болница от бъдещето пациентите могат да намерят целия набор от специфична диагностика, чрез която да се постигне пълен резултат на тяхното заболяване. Къде е разположен туморът, какви са неговите хистологични характеристики, какви са резултатите от неговата имунохистохимия, генетично изследване на туморите, изследвания на ниво метаболизъм чрез умело подбрани за конкретния болен изотопи, които в условията на PET/CT и някои други подобни методи дават уникална информация, която служи за по-нататъшното изграждане на диагностичен и лечебен алгоритъм, индивидуаллизиран и прецизиран за всеки конкретен пациент.

Възможностите за лъчелечение също са уникални. Те включват 3 най-съвременни линейни ускорителя, които имат не само най-добрия хардуер, но и уникален софтуер. Два от апаратите са с възможности за провеждане на стереотаксична радиохирургия, за която сега българи пътуват до страни от Западна Европа или Турция, тъй като такъв вид лъчева хирургия няма у нас. Ще могат бързо и ефективно, само за минути, да се извършват лъчеви операции на мозъчни първични тумори или метастази от други места; лъчеви операции на първични и метастатични тумори в белите дробове, панкреаса, черния дроб, лимфни възли в ретроперитонеума и редица други труднодостъпни места. Всичко това е изцяло ново за България и многократно увеличава шансовете за излекуване и дълготрайно удължаване на живота.

Уникална ще бъде и апаратурата за брахитерапия – приложение на локално лъчелечение при локализации като рак на маточната шийка, рак на простатата и, искам да подчертая – туморите на главата и шията, при които този метод не се прилага в страната. Това не само ще доведе до удължаване живота на много болни, но ще се избегнат провежданите досега хирургични интервенции, които осакатяват – например премахване на част или на целия език, слюнчени жлези, части от буза и др.

Комбинацията от лъчелечение с химиотерапия ще бъде една от водещите перспективи. Водещ ще бъде органосъхраняващият подход. Този метод, приложен например при рака на ректума (най-ниската част на дебелото черво), дава възможност за отлично лечебно повлияване и в повечето случаи спомага да не се извежда т.нар. изкуствен анус на коремната стена.

Какво ще предложи медицинската онкология?

Ще дава възможност за лечение с всички класически противотуморни лекарства и с биологична терапия, насочена към конкретни генетични характеристики (мишени). Ще се използват лекарствени продукти, които директно поразяват туморните клетки и това е т.нар. таргетна (мишенна) терапия. Тези мишени ще могат да се откриват и при нас, като за целта имаме най-модерна генетична лаборатория. Има и други уникални методи, с които болницата разполага, за да посочи точните лекарства за точния пациент и в точното време. Всичко е толкова издържано и на такова ниво, че представлява предизвикателство за всеки клиницист, който работи онкология. Разбира се, важни са и чисто битовите условия, които са в най високи стандарти за изграждане на лечебно заведение като те се преплитат с най-модерни медицински технологии. Болницата е проектирана от водещи компании в САЩ.

Може ли реално да намалее потокът пациенти към турските онкоклиники?

Наличието на най-съвременни възможности за лечение рязко ще намали потока на пациенти от България към страните от Европа или Турция. Нещо повече – ние ще разполагаме с такава база, че е много вероятно да се случи дори обратното – пациенти от Европа или Турция, които да желаят да проведат лечението си у нас. Това е напълно възможно, защото пациентите в тези страни са добре информирани и в кратки срокове ще разберат къде има авангардно лечение. За съжаление, българите не са добре информирани за лечебните възможности в страната и чужбина. В тази връзка новата болница ще им предложи и пациентски център, в който ще се предоставя такава информация, за да може те да вземат решение в условията на безпристрастен информиран избор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!