Нов режим на финансова помощ на хората с ТЕЛК през 2019 г.

15

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова помощ, която заменя добавките за интеграция и социалната пенсия за инвалидност, която се получава заедно с пенсията за възраст и осигурителен стаж. Размерът на новата финансова помощ ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България – за 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г.

За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв.

За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв.

За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Досегашната инвалидна пенсия, която се даваше като добавка към пенсията за осигурителен стаж и възраст или към пенсията за починал роднина, ще се превърне във финансова помощ. НОИ ще прекрати тези пенсии и ще определи нов размер на пенсията, която не трябва да е по-ниска от даваната досега. Няма да бъдат спирани социалните пенсии за инвалидност, ако те са единствените доходи от пенсия на хората.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“. Новата финансова помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по пощата или по банков път.

Хората, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019  г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, със задна дата от януари. Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!