Българска зебра е символ на кампания за информиране за невроендокринните тумори в повече от 40 държави в света

Световният ден за борба с невроендокринните тумори (НЕТ) се отбелязва всяка година на 10.11.2021 г. В NET Cancer Day пациентите, които са засегнати от заболяването, споделят за своите преживявания, както и дават препоръки за това как диагностицирането и лечението на NET-туморите да се развиват в по-добра посока. Невроендокринните онкологични заболявания се откриват в панкреаса, корема, […]

Българска зебра е символ на кампания за информиране за невроендокринните тумори в повече от 40 държави в света Read More »