Каквото и решение да вземете за това къде и как да се лекувате, трябва да знаете, че лечението на рака е комплексно. Предвид сложната природа на злокачественото заболяване съвременната медицина е приела стандарти за съвременна терапия, включващи лъчелечение, химиотерапия, прицелна /таргетна/ терапия, имунотерапия, други биологични лечения, оперативно лечение или комбинация от методите.

Химиотерапията, прицелната и имунотерапията са лечения на злокачествени тумори с лекарства, които убиват туморните клетки или спират техния растеж. Тя се прилага най-често по венозен път или през устата. По-рядко се прилага подкожно или под формата на лепенки със специална структура, които преминават през кожата в кръвообращението. Химиотерапията е един от основните методи на лечение на всички стадии на злокачествени тумори. Тя може да се прилага преди или след операция, както и в комбинация с лъчелечение.

  • Химиотерапия (с или без биологична терапия) преди операция (неоадювантна): прилага се при големи тумори, или при тумори, които са с особени биологични характеристики. Целта е да се намали размерът, за да може след това с операция да бъде отстранен туморът. Понякога той напълно изчезва. При някои дори малки тумори – напр. тройнонегативните карциноми на млечната жлеза или HER- позитивните предоперативното лечение е задължително и приложено преди операцията има многократно по-добър ефект и може да се постигне излекуване на болният. Подобно е предоперативното лечение при рака на дебелото черво в най-ниската му част, наречена ректум, където се преминава към операция по изключение. Водещи там са предоперативните лечения, най-често комбинация от лъчева терапия и химиотерапия.
  • Химиотерапия след оперция (адювантна): След операция на злокачествен тумрор, в много от случаите, в тялото остават туморни клетки. Ето защо само операцията не може да излекува пациентите. За да се ликвидират останалите туморни клетки, след операция се прилага химиотерапия.
  • Химиотерапия при метастази: когато изследванията покажат, че в органите има разсейки, които лекарите наричат метастази, то тогава целта на химио- и биологичната терапия е да ги премахне или спре техния растеж.

Споменатата таргетна (прицелна) терапия и имунотерапията са биологични лекарства, за приложението на които трябва да се определят мишени – специфични мулекулярни, биологични характеристики на конкретния тумор, които предварително се откриват чрез генетичен или хистопатологичен анализ. При този вид лечение противотуморните лекарства преминават през организма и поразяват почти само туморните клетки, които са техни носители. Тази терапия има различни нежелани лекарствени реакции и по-тясна специфика от химиотерапията. Често тя се добавя към класическата химиотерапия.

Неразделна част от лекарственото лечение е съвременната хормонална (ендокринна) терапия, която има голямо значение при рак на гърдата и рак на простатата.

Ето и някои насоки, ако започвате лечение с химиотерапия:

  1. Попитайте за страничните ефекти, за да сте подготвени, когато те се появят. Най-честите нежелани лекарствени реакции при химиотерапия са гадене, повръщане и намаляване на броя на белите и червените кръвни тела, а при някои лекарства, временно и напълно обратимо, настъпва косопад. След завършване на лечението косата се възстановява в 100%.
  2. Кръвните показатели се следят преди всяко вливане. Искайте съвет от лекаря как да ги поддържате в нормални стойности. Чернодробните показатели също се проследяват.
  3. Здравословното хранене е повече от важно. Приемайте много течности – вода, фрешове (без грейпфрут), чайове.

Важно: в никакъв случай не изключвайте от храната си месо, мляко и млечни продукти или захари, тъй като това ще се отрази неблагоприятно върху вашето здраве!

Особено сега, 23 години след разчитане на генома, ясно се показа, че захарите, млякото и месото нито стимулират едно развило се раково заболяване, нито го забавят.

Ненаучните материали, които се намират в интернет, най-често в пациентски форуми, много често дават пълна дезинформация, забранявайки консумацията на захари, мляко и месо. Много често на подобни места се препоръчва нетрадиционни методи за укрепване на организма (пиене на собствена урина, приемане на различни хранителни добавки, билки и др.). Някои от тези вещества са безвредни, но комбинацията им с химио- или биологична терапия, често може да ги направи вредни и опасни. Бъдете отговорни към своето здраве и не се доверявайте на всичко, което виждате в онлайн пространството.

Важно: Необходимо е всеки пациент, подложен на противотуморно лекарствено лечение, да споделя с лекуващия го медицински онколог целия набор от лекарства, хранителни добавки и билки, които приема или възнамерява да приема, тъй като това може да се окаже критично за лечението.

Митове има и за приема на витамини, които не само че не са вредни, но отлично се съчетават с провеждането на химиотерапия. Преди 20 години се предполагаше, че В12 стимулира туморните клетки. В последствие се оказа точно обратното – ниските нива на витамин В12 са отговорни за по-бързото развитие на някои злокачествени тумори – рака на млечната жлеза. Има и противотуморни лекарства, които при приложението си налагат допълнителен прием на витамин В12 и други витамини.

Като обобщение за витамините и микроелементите може да се приеме, че те са даже желателни в лечението на злокачествените тумори, но тези от тях, които са регистрирани като лекарства, а не като хранителни добавки.

Лечението при различните болни продължава в различен интервал от време, като характерното е, че то най-общо е циклично – провеждат се така наречените курсове на химиотерапия на фиксирани интервали, които могат да бъдат на 7 дни,15 дни, 21 дни, 28 дни или други в зависимост от схемата на лечение. При едни болни може да се налага по-кратък престой в болницата, докато при други този престой е от порядъка на няколко дни, а дори и седмица. Разбира се, при развили се усложнения от лечението, не може да се прогнозира точния период за престой (пролежаване) в болницата.

Почивката обаче не означава залежаване. Препоръчва се добър двигателен режим – поне 1,5 – 2 км. спокойно ходене дневно при редовно хранене и обилен прием на течности. Друга често срещана заблуда забраняваше на пациентите да влизат в минерални води, да се подлагат на масажи, да визат в сауна, да провеждат физиотерапия, да ходят на море или планина, което изобщо не трябва да се ограничава и не е във вреда на пациентите, а напротив.

Важно е да се подчертае, че съвременното противотуморно лечение на пациентите изисква те да са в добро общо състояние, за да може да се провежда химиотерапия. Тя е съвременен и високоактивен метод на лечение, който:

  • не може да се прилага в много напредналите стадии на заболяването;
  • не се прилага при някои пациенти, при които онкологичното страдание води до потребност от дълготрайно пролежаване на легло или не могат да се обслужват сами;
  • не се провежда, ако има засягане от заболявания на вътрешни органи, чието функциониране е от решаващо значение за провеждането на химиотерапия – например кръвотворенето, бъбречната и чернодробна функции;
  • някои тежки съпътстващи заболявания, акто тежък и труден за контрол диабет, сърдечно- или мозъчносъдова болест, различни процеси на тромбоза в съдове на тялото.