Диагностициране

1

Диагностицирането при раковите заболявания се поставя чрез образни изследвания (рентген, мамограф, ехограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс, сцинтиграфия и др.), на които се вижда туморът и се определя размерът му. След това задължително се прави хистологично изследване – взима се проба от тумора и се гледа под микроскоп за това какви клетки съдържа.

Всичко се записва в епикризата от болничното заведение, където е извършена биопсията. Освен вида и стадия на тумора в букви и цифри, епикризата съдържа и номерата на блокчетата с материал от вашия тумор. В патологията на болницата и срещу подпис от ваша страна можете да поискате блокчетата за повторен анализ. Ако решите, можете да ги занесете в друга патология за ново определяне на вида и стадия на тумора.

АКО НЕ СЪВПАДАТ ДВЕТЕ МНЕНИЯ, ТЪРСИТЕ ТРЕТО МНЕНИЕ. ВСЯКО ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЯСНА ДИАГНОЗА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМО РАЗВИТИЕ НА БОЛЕСТТА.

При някои видове рак има и туморни маркери, които подпомагт поставянето и потвърждаването на диагнозата.

РЕЗУЛТАТЪТ от всички изследвания е ДИАГНОЗАТА, с която ще се борим ЗАЕДНО.

ДИАГНОЗАТА

Когато сте наясно с вида и стадия на заболяването, следва да предоставите документите си на онкологична комисия, която ще реши как да бъдете лекувани. Такава комисия заседава във всички специализирани онкологични болници (наричани до скоро диспансери, сега комплексни онкологични центрове или специализирани болници за активно лечение на онкологични заболявания) в страната.

Къде и как се поставя правилната диагноза?

Както вече уточнихме, диагнозата се установява, чрез редица изследвания.

Образни изследвания, хистологични изследвания и туморни маркери.

Когато се наложи да правите такива изследвания, е важно да знаете някои подробности.

1) Независимо на колко надежден апарат е направен скенерът или ядрено-магнитния резонанс, важен е лекарят, който ще разчете изследването. Затова направете тези изследвания в големите центрове по образна диагностика. Там минават много хора, лекарите имат голям опит в разчитането. И тук с пълна сила важи правилото за второ мнение. Търсете доказаните специалисти и специализираните болници за лечение на онкологични заболявания.

2) Правилото за повторно мнение важи и за хистологичното изследване, където и да сте го направили, в която и болница в страната. Когато се чудите в коя болница да направите своите изследвания или биопсия, ориентирайте се към специализираните болници и клиники. Разбира се, специалистите в онкологичните клиники са наясно какво и къде да гледат и изследват. Не пристъпвайте към лечение, преди да е ясна и точна диагнозата, потвърдена с две независими хистологични изследвания. Ако двете мнения не съвпадат, потърсете трето мнение.

При изследване на туморни маркери препоръчваме изследването да става в една и съща лаборатория всеки път за да е сигурно, че данните са съпоставими. Внимавайте по кой метод работи съответната лаборатория и какви са референтните стойности. Коментирайте резултатите със своя онколог, без да се притеснявате предварително. Имайте предвид, че маркерът може да се повлияе и от възпалителни процеси в организма. Те могат да повишат стойностите му до два пъти над горната референтна граница. Едва след нея онколозите търсят причина за развитие на туморния процес.

Когато имате всички изследвания, вие знаете:

  • Ясно е дали има разсейки в други тъкани и органи.
  • Диагнозата е уточнена и това е най-важното на този първи етап.

Сега следва да представите документите си на онкологична комисия, която да назначи подходящото за вас лечение.

Модерни апарати за изследване и диагностика в България

Най – общо казано образните изследвания са: ехограф, рентген, мамограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс, PET/CT и SPECT/CT.

Разполагаме и с триизмерна мамография с томосинтез, която се превръща в златен стандарт в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. На кое от тях да се изследвате зависи какви и къде са оплакванията ви, както и какво точно ще се гледа – тъкан или кост.

Всичко това ще реши специалистът, при който сте отишли за консултация. Има значение дали ще се изследва главата, панкреасът или белият дроб – съответният специалист ще ви насочи какво изследване да направите, (дали да е контрастно, например, или не.) Обикновено същият специалист ще ви насочи и къде са най-добрите апарати във вашия регион. Освен на най-добрият апарат, от голямо значение е и специалистът, който ще ви разчете резултатите. Дори изследването да е направено на най-модерния апарат, ако специалистът не знае какво и къде да търси, вие просто имате снимка /диск/ с отлично качество и никаква яснота за заболяването.

Не правете на своя глава изследвания. Някои от гореизброените апарати облъчват организма с големи дози. Затова намерете лекар, на когото да се доверите и който ще намери време да ви обясни какви изследвания и къде да направите, какво предстои. Това е изключително важно, за да сте спокойни по време на лечението.

Право на лечение, места за лечение, специалисти

След поставената диагноза, комисия трябва да ви назначи лечение, а понякога е възможно да препоръча допълнителни изследвания, преди да определи лечебния план.

Онкологична комисия заседава във всеки онкологичен център в страната.

Какво ще бъде лечението, зависи от много фактори:

  • вид и големина на тумора;
  • може ли да бъде опериран туморът;
  • има ли метастази;
  • възраст на пациента, други заболявания и др.

КЪДЕ ЩЕ СЕ лекувате зависи само ОТ ВАС!

Има приет стандарт за лечение на рака. Ако имате нужда да обсъдите предложеното ви от комисията в най-близкия онкологичен център лечение, можете да се явите с всички епикризи и изследвания пред друга комисия, в друго лечебно заведение.

Освен това можете да си запишете час за консултация и с някой от водещите специалисти (химио- или лъчетерапевти). Така ще можете в 30 минути да се запознаете с това какво ви предстои и да зададете въпросите, които ви интересуват.

Освен това можете да попитате има ли експериментални лекарства и програми и на какви условия трябва да отговаряте, за да се включите.

Когато се явите пред онкологична комисия (т. нар. онкокомитет) и той разгледа вашия случай, може да се окаже, че медицината не разполага с подходяща за вас терапия.

ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, АКО: Вашият тумор не се влияе нито от лъчелечение, нито от медикаментозно лечение (химиотерапия). Тогава от вас ще се изисква само да правите контролни прегледи в онкологичния диспансер през определен период от време, за да ви следят и да повлияват страничните неразположения.

Поради напреднал стадий на болестта или други причини (например съпътстващи заболявания) е възможно стандартната терапия да е неподходяща, защото ще влоши качеството на живот.

Всеки пациент може да се лекува в клиниките по онкология на всички големи болници, както и в междуобластните онкологични диспансери в страната. Изберете болница или клиника с лекар, на когото имате доверие. Това е важно за вашето лечение. Ако имате и най-малко съмнение в квалификацията на лекаря, просто се обърнете към друг.

За различните видове рак, специалистите могат да са различни.

Винаги търсете специализирана клиника или болница. Когато туморът е на скелета или на някакъв мускул, насочете се към медицински онколог в специализирана клиника (напр. такава е Клиниката по онкоортопедия и костна патология в гр. София), когато е заболяване на кръвта – към онкохематолог, за черен дроб или стомах търсете клиники по гастроентерология.

Там работят доказани специалисти, които ще ви помогнат с диагностика и лечение.

Каквото и решение да вземете за това къде и как да се лекувате, трябва да знаете, че лечението е комплексно.

Предвид сложната природа на злокачественото заболяване, Световната здравна организация е приела стандарти за съвременна терапия, включваща лъчелечение, химиотерапия и оперативно лечение или комбинация от методите. За успешното лечение имат значение също режимът на хранене, движението и емоционална нагласа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!