Фундаментални права на пациента

Като български гражданин имате конституционно право да се ползвате от медицинско обслужване, което може да е и безплатно при определени от закона случаи. То не би следвало да ви бъде отказано заради вашата възраст, пол, произход и други отличителни за мен характеристики: език; национална, расова или политическа принадлежност; образование; религиозни убеждения; културно равнище; сексуална ориентация; лично, обществено или материално положение; увреждане или заболяване.

Държавата гарантира равнопоставеност при ползване на здравните услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ.

До къде се простира кръгът на вашите права, след като прекрачите входа на лечебното заведение?

Като пациент се ползвате от широк кръг права, които лекарите следва да зачитат и уважат. Голяма част от тях са изброени в Закона за здравето и се изразяват в посочените долу особености:

 • имате право да получите информация за правата и задълженията като пациент на достъпен за вас език;
 • имате право да бъдете запознат с информацията за здравословното ви състояние и методите за евентуалното лечение;
 • имате право да се ползвате от повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването, когато боледувате;
 • имате право на качествена здравна помощ,
 • имате право на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението;
 • имате право, доколкото е възможно да се предотвратят болки и страдания по време на лечението;
 • имате право на достъп до модерни методи на лечение;
 • лекарите следва да зачитат вашите граждански, политически, икономически, социални, културни и религиозни права;
 • имате право на достъп до медицинската документация, свързана със здравословното ви състояние;
 • имате право на защита на личните ви данни, вкл. тези, които се отнасят до здравословното ви състояние.

Какви права имам, когато ви се наложи да постъпите в здравно заведение?

При настаняването в здравно заведение можете да бъда посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализацията. Като пациент на болницата следва:

 • да ви бъдат  осигурени необходимите за лечението лекарства;
 • да приемете или откажете посетители;
 • да се ползвате от услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
 • да се ползвате от образование и достъп до занимания, отговарящи на социалните ви, религиозни и културни потребности;
 • да получите информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ.

Важно! Лекарите следва да ви прегледат и да започнат лечението ви, след като получат вашето съгласие за това и след като предварително ви информират за здравословното ви състояние.

Как и кога можете да подадете жалба, ако някое от правата ви като пациент бъде нарушено?

Можете да подадете жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата ви или при възникване на спорове, свързани с медицинското ми обслужване. Можете и да се обадите на националния телефон 0800 14 800. и да подадете сигнал, в случай че правата ви като пациент са нарушени.

Нека не забравяме и задълженията, които имате като пациент: 

 • да се грижите за собственото си здраве;
 • да не увреждате здравето на другите;
 • да съдействате на лекарите при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето ви;
 • да спазвате установения ред в лечебните и здравните заведения.

Източник: http://pravatami.bg/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!