Д-р Антоанета Томова: Геномното профилиране е ключът за персонализираното лечение на онкозаболяванията

1

Визитка

Д-р Антоанета Томова е началник на Отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията в Комплексен онкологичен център – Пловдив, където работи от 1988 г. до момента. Завършила е Медицинския университет – София. Има специалности по вътрешни болести и онкология, специализирала е палиативни грижи и симптоматичен контрол в Оксфорд, Англия, медицинска онкология в “Чаринг Крос” – Лондон, медицинска онкология в Медицинския университет – Виена, Австрия, както и в Гърция и в Манчестър – “Кристи хоспитал”, Англия. Участвала е в над 30 обучения по линия на Европейското училище по онкология за лечение на солидни тумори и в конгресите на европейската и на американската асоциация по онкология. От 2002 до 2010 г. е член на Централната комисия за разпределение на скъпоструващи лекарства и експерт на Министерството на здравеопазването. Член на управителния съвет на Българското онкологично дружество и на лекарската комисия към него. Член на BUON, ESMO, ASCO. Автор на публикации в Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology; Annals of Oncology; Breast Cancer Research and Treatment; Journal of Thoracic Oncology; Lung Cancer – Elsevier; Oncologos на БОД; European journal of cancer и др. Носител на наградата “Лекар на годината” на Националната пациентска организация за 2009 г. Носител на наградата “Лекари, на които българите вярват” от 2011 г. досега ежегодно. Съавтор на две публикации в JCO – журнал по клинична онкология.

Д-р Томова, персонализираната медицина далеч не е нова концепция в онкологията. Как тя променя подхода към пациентите и тяхното лечение?

– Към настоящия етап персонализираната медицина най-ярко демонстрира своите предимства в областта на онкологията, където благодарение на прецизираната диагностика и таргетната терапия онкологичните заболявания на практика се превърнаха в хронични такива.

Напредъкът в персонализираното лечение се основава главно на разбирането, че ракът е хетерогенно геномно заболяване. Това даде тласък за разработването на нови технологии в диагностиката и прецизни терапевтични подходи, които имат положително въздействие върху резултатите на пациентите с онкологично заболяване. Има забележителен пробив в диагностиката и лечението на агностичните малигнени тумори. Вече има одобрени терапии на база наличие на биомаркери, а не на туморна локализация.

Геномното профилиране е в основата на прецизната медицина. То включва разбиране на туморния геном, използване на имунната система в лечението, приложението на специфично лечение според уникалния туморен геном на индивида или комбинирани режими, за да се повлияе комплексната молекулярна сигнатура на тумора.

Определянето на това кои алтерации причиняват раковото заболяване на пациента е ключът за предлагането на по-прецизирани възможности за лечение.

Драйвър алтерации са тези алтерации, които участват в растежа и развитието на раковото заболяване на пациента. Геномното профилиране със секвениране от следващо поколение и асоциираната биоинформатика могат да се използват за идентифициране на потенциалните драйвър алтерации. Идентифицираните драйвер алтерации потенциално могат да бъдат лекувани по-прецизно, по същия начин лечението може да бъде адаптирано, ако резистентните мутации бъдат открити по време на терапията, което може да подобри резултатите на пациентите.

Какъв е вашият опит с изчерпателното геномно профилиране?

– Имам богат опит с услугите за изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на гърдата, където през последните години се откриха нови биомаркери с потенциал за повлияване и таргети за лечение, както и при саркоми, където има големи непосрещнати медицински нужди и необходимост от молекулярно насочени възможности за лечение.

Бих искала да подчертая и друга възможност, която е достъпна за пациентите – изчерпателно геномно профилиране с течна биопсия. В немалък процент от случаите първоначалната тъканна биопсия е недостатъчна за прецизна диагностика и в много случаи геномното профилиране на тумора при прогресия не е възможно поради технически ограничения за получаване на нови проби от туморна тъкан. Следователно са необходими ефективни алтернативи за молекулярна диагностика, която включва течна биопсия. Освен това туморната биопсия осигурява само моментна снимка на тумора и позволява на лекарите да се запознаят с мутационния статус на тумора в определен период от време. За да може да се следи състоянието на пациента, трябва да бъдат извършени няколко такива интервенции с развитието на болестта. В допълнение, ако пробата е взета преди доста време и в друг стадий на заболяването, тя няма да помогне значително на преценката ни при назначаване на съответното лечение на пациента.

Изчерпателното геномно профилиране с течна биопсия включва измерване на циркулираща туморна ДНК в кръвни проби, получени от пациенти с рак. Този диагностичен подход е бърз и неинвазивен.

Циркулиращата туморна ДНК може да се използва за проследяване на промените в рака с течение на времето и е много полезна в наблюдението на пациентите. Изчерпателното геномно профилиране с течна биопсия анализира циркулираща туморна ДНК, която може да произхожда от първични и метастатични туморни локализации, като по този начин улавя пълната хетерогенност на болестта в организма по време на развитието й. Например при недребноклетъчен рак на белия дроб таргетните терапии позволяват индивидуализиран подход за лечение. Първоначалните терапевтични решения и успехът на таргетната терапия зависят от генетичната идентификация на конкретния туморен профил. Включването на течна биопсия в управлението на недребноклетъчния рак на белия дроб дава сериозни доказателства за ранен отговор на лечението или се превръща в основа за определяне на прогресията на заболяването и необходимостта от промени в лечението.

И не на последно място, този тип изследване не създава дискомфорт на пациента и не се отразява на общото му състояние, тъй като изисква единствено вземането на кръв за изследване.

Използва ли се този метод на диагностика по света, общувате ли с други колеги за обмяна на опит?

– Споделянето на опит с колеги от България и чужбина е едно от най-големите предимства в днешно време и аз се радвам, че успявам да го правя.

В тази връзка една от услугите на изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine е много полезна за мен и пациентите ми. Тя е свързана с интерпретацията на доклада и резултата от геномното профилиране, особено при сложни случаи и комплексни геномни изменения. Има възможност да получа консултация и съвет от експерти в геномното профилиране. Тази услуга дава възможност за директна комуникация чрез уеб базирана платформа между мен като лекар и международно признати експерти в областта на геномното профилиране.

Ново решение представлява и възможността за обсъждане на резултата от геномното профилиране в молекулярни туморни бордове. Молекулярният туморен борд представлява интегриран цялостен преглед на характеристиките на пациента, включително клинична анамнеза, образна диагностика, патология, лабораторни резултати и молекулярно профилиране, в присъствието на специалисти от различни медицински области с цел да се да разработи индивидуален план за лечение на всеки пациент. За да интегрираме непрекъснато нарастващото количество информация в клиничното решение, трябва да разгледаме цялата картина, за да вземем най-доброто клинично решение за отделния пациент – характеристики на пациента, данни от образни изследвания, молекулярна информация (данни от геномното профилиране), данни от патологичните находки, наличните възможности за лечение и съответните нива на доказателства за използване на молекулно насочени терапии.

Надявам се в близко бъдеще да имаме възможността да участваме в молекулярни туморни бордове с водещи международни специалисти с опит в геномното профилиране, тъй като това ще помогне на нас, лекарите, за вземане на информирани решения за лечение, а на пациентите – да имат достъп до иновативни лечения и решения за клинични изпитвания.

Източник: Капитал

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!