The number of patients with lung cancer is constantly growing

4

The number of patients with lung cancer is increasing in Bulgaria. Stress and poor environment are among the main factors for cancer. This was announced to bTV by Evgenia Adarska, President of the Association of Cancer Patients. "It simply came to our notice then, that all toxins, which remain in our body, не могат да бъдат изхвърляни. Когато се натрупат, карат органите ни да дават на късо”, обясни Адърска.

„Ние трябва да обърнем внимание на заболяванията подлежащи на скрининг. В много случай е възможно рано да се хванат. Лекарствата за болниците са намалени, но това е проблем и предизвикате на всякъде по света и пред всяко правителство. Тук е ролята на политиците, които трябва да бъдат гъвкави в решаването на тези въпроси, които изникват. Силно преувеличена е тезата, че няма да има лекарства, след като предложенията стоят за обсъждане на сайта на министерството”, добави Адърска.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!