CITY CLINIC ORGANIZES INFORMATION FORUM FOR PATIENTS FROM APOZ AND FRIENDS RELATIVE PATIENT ORGANIZATION IN MACEDONIA

28

City Clinic organizes an information microforum for patients from Macedonia, на който представи Онкологичничния си център като модел за модерна медицинска грижа и ефективно лечение на световно ниво

Съвместно с Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (APOZ), Сити Клиник постави началото на първото от поредица планирани събития в партньорство с БОРКА – Македония за подобряване на качеството на лечение на пациенти с онкологични заболявания.

12 patients от гр. Велес, членове и представители на пациентската организация БОРКАМакедония присъстваха като целта на събитието бе да подобри разбирането им за ефективните подходи в съвременното лечение и да получават полезна информация за достъпна модерна медицинска грижа, отговаряща на съвременните световни медицински стандарти.

Медицинските и други специалисти развиват уменията си за общуване и специфично информиране на пациенти с онкологични заболявания.

Съобразно политиките си, болницата привлича интереса на пациенти от чужбина и развива направление Медицински туризъм.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!