On World Cancer Day, the question is what everyone does in the fight against cancer

64
Every year on 4 February marks World Cancer Day – initiative, which unites the whole world. По данни на Световната здравна организация всяка година над 12 million. души получават тежката диагноза, а около 7,5 million. умират от болестта. The good news is, че около 40% от онкологичните заболявания могат да бъдат излекувани, стига да бъдат диагностицирани навреме.
Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете.
Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. По данни от 2009 r. новозаболелите от всички туморни локализации у нас са 34 576 souls. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване. По данни на Националния раков институт в САЩ броят на заболелите през 2010 r. е близо 12 милиона души като се очаква в близките 10 r. те да се увеличат с още 2 милиона.
Редица рискови фактори са причина за появата и развитието на туморните заболявания, но те не могат да се разглеждат изолирано. Комбинации от различни външни фактори, фактори на организма и психичното здраве могат да провокират поява на един или друг тумор.
Водещ фактор за риска от тумори на белите дробове е тютюнопушеното, но не бива да се пренебрегва и рискът за т. the sun. пасивни пушачи. Все по-често се дискутира значението на факторите физическа активност и наднормено тегло. Те се свързват с по-висока заболеваемост от тумори на млечната жлеза, колоректален рак, тумори на простатата, женски гениталии. Най-важното за по-ранната диагноза е самонаблюдението. При появата на симптоми като например стомашен дискомфорт, кашлица и тежест в гърдите, промяна на теглото без причина, е необходим незабавен преглед при лекар-специалист.
Онкологията е най-бързо развиващата се медицинска специалност. За няколко десетилетия сме свидетели на бурно развитие и поява на терапевтични възможности, които позволяват да се увеличи продължителността и да се подобри качеството на живот при това хронично заболяване.
Въвеждат се по-нови методи на хирургично лечение, а с помощна на авангардни технологии се прецизира лъчетерапията без да се увреждат по никакъв начин здравите тъкани. Утвърждаването и разширяването на здравната профилактика на населението и откриването на заболяването в ранен стадий води до по-ниски финансови разходи и възможност за пълно излекуване на пациентите. МЗ прави необходимото в хосписите да бъдат осигурявани палиативни грижи на онкологично болните в късните стадии на заболяването, което е практика в съвременните общества.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!