Arkady Sharkov: Political will is decisive for the National Plan to fight cancer

Mortality from oncological diseases has equaled that from cardiovascular diseases. Сред приоритети на Българското онкологично дружество през последните месеци е работата по създаването на Национален план за борба с рака в сътрудничество с Министерство на здравеопазването и организациите от Националния онкологичен алианс. Страните-членки на ЕС трябва да гарантират, that to 2025 r. съответен скрининг […]

Arkady Sharkov: Political will is decisive for the National Plan to fight cancer Read More »