APOZ in support of the National Lung Cancer Information Campaign

"That's how I cough" - under this motto, a National information campaign on lung cancer was launched. Behind the educational initiative are the Bulgarian Oncological Scientific Society, Българско научно дружество по имуноонкология, Българска асоциация по медицинска онкология, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и фармацевтичната компания AstraZeneca. Началото на кампанията се поставя през ноември, когато отбелязваме Месеца за борба […]

APOZ in support of the National Lung Cancer Information Campaign Read More »