Men are less interested in prostate cancer, than women

Poll among over 1150 people shows, that 60% people in our country do not know enough about prostate cancer and would like to receive more information, but 1 to everybody 10 states, that he is not at all interested in the subject. The curious thing is, that the number of disinterested is higher among men, than among women – respectively 10,55% срещу 7,43%. Това показват данните от анкета, проведена в рамките на социалната кампанияЗаедно срещу рака на простатата”, инициирана от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (APOZ) и Здравната организацияАджъбадем”.

Close 1/3 от участниците в анкетата заявяват, че са достатъчно информирани за рака на простатата. Близо половината от тях обаче в отговорите си на следващите въпроси признават, че нямат представа кога се проявяват симптомите на това заболяване и доколко лечим е този вид рак. 1 to everybody 10 мъже смята, че профилактичните прегледи за рак на простатата трябва да започнат след 60 r. По-голямата част от анкетираните (65%) твърдят, че при необходимост биха потърсили информация за тази диагноза в лекарския кабинет, 31,3% предпочитат интернет като източник на информация, but 3,7% разчитат на близки и приятели.

Above 1/3 от анкетираните заявяват, че не си спомнят кога последно са били на профилактичен преглед. Above 18% са били на преглед преди повече от година, but 45,44% – през последната година.

В същото време над 80% от участниците в анкетата смятат, че е необходимо някои профилактични прегледи да станат задължителни чрез въвеждането на по-строга нормативна база. Делът на желаещите принудителни прегледи достига 88% при жените и 77% при мъжете.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!