APOZ organizes a conference “How to talk about cancer – delusions and reality” – 23.10.2019

61

The majority of society does not have a systematic knowledge of prevention, the detection and treatment of oncological diseases and thus placed in the service of conspiracy theories, waves of dissatisfaction with doctors, advertising campaigns for unproven products, which in no way alleviate the condition of the patients. Cancer is a problem not only for patients themselves, а и за близките, who take care of them. Липсата на достатъчно познания за заболяването, неговото лечение, психологическите и социалните аспекти води до недоверие към лекарите и това пациентите да се отказват от терапия.

Медиите от дълги години не са обучавани в базови познания за начина на лечение на пациентите, в който през последните години настъпиха революционни промени, които превръщат заболяването в хронично и печелят години живот на пациентите.

С помощта на АПОЗ, Европейската коалиция на пациентите с рак (ESRS) etc. планираме да организираме представяне на съвременните способи за диагностика и лечение на онкологичните заболявания, иновациите в терапията, новата терминология (какво представляват таргетната и генната терапия, какво означава брахитерапия, какви са показанията и резултатите от химио и лъчетерапията в България), защо пациентите не бива да се отказват от терапия и да се самолекуват, какво е мястото на немедицинската грижа в цялостното лечение, кои са cancer carers, как информацията стресира пациентите и как да бъде едновременно достоверна и щадяща.

КАК ГОВОРИМ ЗА РАКАЗАБЛУДИ И РЕАЛНОСТ

СРЕД ТЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДИСКУТИРАНИ В РАМКИТЕ НА СЪБИТИЕТО СА:

  • Новостите в онкологичната терапия през последните пет години
  • Насаме с пациентаетапи и развитие на диалога
  • Пациентът и неговите близкидва различни фронта за лекаря
  • Кои са грижещите се за болните пациенти и какви са техните права
  • Границите и другите подводни камъни в общуването
  • Ефективният обмен на информация между лекари и пациентимаркери

В рамките на събитието ще се проведе и workshop за журналисти, който ще обърне специално внимание на това какви са практиките и специализираните протоколи за съобщаване на лоши новини.

Запазете си датата!

Събитието ще събере на едно място лекари, специалисти по здравни грижи, psychologists, пациенти и журналисти.

When: 23.10.2019 r.

Вижте програма и подробности по-долу.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!