The role of psychosocial care in the treatment of oncological diseases was discussed by doctors and experts during the ESSO congress

1

The chairperson of the Association of patients with oncological diseases, Evgenia Alexandrova, who is also a member of the Governing Board of the European Coalition of Cancer Patients, участва в 41 конгрес на European Society of Surgical Oncology, който се проведе между 19 and 21 October 2022 r. във Франция.

„Тясното сътрудничество между медицинския екип и екипа за психосоциална подкрепа е необходимо условие за добър изход от заболяването“, коментира в рамките на представянето си Евгения Александрова. В своята презентация председателката на АПОЗ коментира основните предизвикателства от емоционално и психологическо естество пред пациентите с рак и техните лекари, както и преживяванията на близките на пациенти с рак.

Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания е пионер в създаването на модела за психосоциална грижа в общността за пациентите с онкологични заболявания и техните близки. С проект, реализиран през 2010 – 2011 g., асоциацията въвежда немедицинската грижа в три лечебни заведения – в София, Бургас и Пловдив. В рамките на програмата повече от 300 пациенти с рак получиха индивидуално психологическо консултиране, както и имаха възможността да се включат в групи за споделяне на опит. По-късно асоциацията формира първия екип на Центъра за немедицинска грижа в частната Аджибадем Сити клиник.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!